Co-maker gecertified 08-09-2011

Op 2 december was Aludra in Vlaardingen het eerste Nederlandse bedrijf dat de GTS-certificering voor thermisch spuiten in de wacht sleepte. Uit handen van voorzitter Peter Heinrich van de Gemeinschaft Thermisch Spritzen kreeg directeur Ton Kraak het certificaat overhandigd, waarmee aan internationale opdrachtgevers getoond wordt dat het bedrijf niet onderdoet voor huidige reeds gecertificeerde GTS-leden. De leden van de Vereniging Thermisch Spuiten hebben zich geconformeerd aan de certificering, waarvoor ze een audit krijgen die uitgevoerd wordt door het Duitse opleidings- en keuringsinstituut voor lassen SLV te München.

In vakblad Oppervlaktetechnieken is het SLV München eens in beeld gekomen via de cursus Oppervlaktekwalificatie van Thermisch Gespoten Deklagen (“Een laag krijg je altijd, maar wát voor laag”, juni 2006). De internationaal hoog aangeschreven instantie voert al enige tijd de audits uit voor de Duitse GTS-leden. De Vereniging voor Thermisch Spuiten (VTS), waarin uitvoerders binnen de markt voor het reconditioneren of compleet nieuw vervaardigen van machine-onderdelen verenigd zijn (metalliseerders in de staalconservering vormen een ander marktsegment), is gevestigd bij gasleverancier Linde AG in Vlaardingen. Als voorzitter treedt Wil Herlaar op, die een lange ervaring heeft in het vakgebied, zowel in de applicatie als bij apparatuurleveranciers. “De GTS is van oorsprong Duits,” verklaart hij, “maar inmiddels is de vereniging steeds meer in Europa actief. Steeds meer bedrijven uit het buitenland sluiten zich aan. Het is een goed georganiseerde organisatie die veel kennisoverdracht verzorgt naar de leden, maar ook naar de markt toe. Het overdragen van de kennis, kunde en knowhow van de thermische spuittechnieken naar de industrie, is een belangrijke activiteit.”

civiele infrastructuur en levensduurvoorspelling
Naast de vele industriële toepassingen op zowel reparatie als voor nieuwbouwtoepassingen voor onder andere de voedingsmiddelenindustrie, chemie en petrochemie, procesindustrie, staalbouw, vliegtuigindustrie en de industriële gasturbinesector neemt Aludra ook internationaal aansprekende referenties voor zijn rekening, zoals enorme waterwinprojecten en civiele projecten op het gebied van hydrauliek. Het afzetgebied beperkt zich niet alleen tot in Nederland maar Aludra heeft ook projecten gerealiseerd in Zuid-Amerika (Panamakanaal), het Midden-Oosten en Verre Oosten (het Saemangeum-project in Zuid-Korea), alsmede vele andere civiele projecten in binnen- en buitenland. Ton Kraak licht toe: “Die opdracht voor het Panamakanaal hebben we gekregen dankzij een samenwerking met een grote hydrauliekfabrikant, daaruit komen projecten die we gezamenlijk behandelen. Zowel in de markt voor civiele projecten, de offshore als voor de industrie weten we samen de oplossing voor de opdrachtgevers te vinden. Recent hebben we een heel groot project vanuit Japan, het Okouzu-project verkregen. Het grootste ooit door het Japanse Ministery of land, infrastructure transportation and tourism vergeven.


Back to all news items
Bulletins and PPT's pijl pijl
Wear-Resistant Therm...
Within most industry segments, significant financial losses may be incurred due to ac...

  Metaalunie conditions
.